Game bắn cá online miễn phí - Tải ứng dụng và nhận 150K

THƯ MỜI TÀI TRỢ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO TÒA NHÀ B1 VÀ XÂY MỚI GIẢNG ĐƯỜNG game bắn cá online miễn phí

Kính gửi: Các cựu học viên và học viên game bắn cá online miễn phí        

V/v: Tài trợ cải tạo xây dựng tòa nhà B1 và giảng đường game bắn cá online miễn phí

Từ 4/2019 đến tháng 8/2019, game bắn cá online miễn phí được ĐHQGHN cho phép tự huy động nguồn kinh phí và tài trợ để cải tạo nâng cấp từ 2 tầng lên 4 tầng, giữ nguyên kiến trúc truyền thống. Theo thiết kế tầng 3 và tầng 4 có 7 giảng đường và 3 phòng họp được xây mới với tổng kinh phí theo dự toán là gần 10 tỷ đồng.

Ban Chủ nhiệm game bắn cá online miễn phí rất mong các cựu học viên, học viên game bắn cá online miễn phí cùng góp những viên gạch nhỏ để chung tay xây dựng và phát triển bền vững “Ngôi trường chung” của chúng ta. Các cựu học viên và học viên có thể lựa chọn hình thức tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật, thiết bị cho các giảng đường. Mức tối thiểu bằng tiền là 1,000,000 vnđ/1 học viên.

Quyền lợi của các học viên/cựu học viên:

  • game bắn cá online miễn phí ghi danh sách trong “Sổ truyền thống của game bắn cá online miễn phí ” và đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Khoa;
  • Có thể nhận lại bằng các suất học bổng từ cử nhân đến thạc sĩ theo điều kiện thỏa thuận.

Thông tin tài khoản ngân hàng của game bắn cá online miễn phí

  • Tên tài khoản: Khoa Quản Trị Kinh Doanh – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
  • Số tài khoản: 120.10.00.598.5726 – Ngân hàng : CN SGD1 – BIDV 
  • Nội dung chuyển khoản: “Tên học viên/cựu học viên_lớp_Tài trợ cải tạo xây dựng tòa nhà B1 và giảng đường game bắn cá online miễn phí ”.

Trân trọng./.

                                                                                                    CHỦ NHIỆM KHOA 

                                                                                               PGS.TS. Hoàng Đình Phi

                                                                                                                  (đã ký)

Dưới đây là phối cảnh Tòa nhà B1 và Giảng đường game bắn cá online miễn phí sau khi cải tạo và xây dựng:

Phối cảnh sảnh tòa nhà B1

Phối cảnh mặt sau tòa nhà B1 (mặt đường Phạm Văn Đồng)