Game bắn cá online miễn phí - Tải ứng dụng và nhận 150K

Giảng viên game bắn cá online miễn phí

Ban Giám hiệu

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

Phó Hiệu trưởng

TS. Phạm Việt Thắng

Phó Hiệu trưởng

Giảng viên cao cấp ĐHQGHN

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN; Nguyên Giám đốc ĐHQGHN

GS.TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN; Nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN

viện an ninh phi truyền thống

Giảng viên Quốc tế tại game bắn cá online miễn phí

Khoa An ninh phi truyền thống

Khoa Marketing và Truyền thông

Khoa Quản trị

Giảng viên kiêm nhiệm là doanh nhân và cựu học viên hsb

ThS. Trần Quang Đẩu

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ TNMT

ThS. Đàm Thị Thu Hằng

Giám đốc Kiểm toán tại công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn SAMDO Việt Nam

Anh Đào Nam Hải

Tổng Giám đốc Petrolimex