Game bắn cá online miễn phí - Tải ứng dụng và nhận 150K

I. Học phí đối với sinh viên chính quy năm 2023 (dự kiến).

STT Chương trình đào tạo Học phí toàn khóa Ghi chú
1 Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) 245.000.000 đ ·          Sinh viên nộp học phí theo các đợt vào tuần đầu của mỗi học kỳ theo thông báo của game bắn cá online miễn phí ;

·          Mức học phí không thay đổi trong toàn khóa học (4 năm).

2 Cử nhân Marketing và Truyền thông (MAC) 235.000.000 đ
3 Cử nhân Quản trị Nhân lực và Nhân tài (HAT) 235.000.000 đ
4 Cử nhân Quản trị và An ninh (MAS) 280.000.000 đ (học phí 350.000.000 đã trừ hỗ trợ học phí học tập 20% tương đương 70 triệu đồng)

II. Học bổng:

Học bổng và tài trợ

  • Tài trợ học phí toàn phần có điều kiện: 100% học phí (trả lại học phí cho Quỹ Học bổng game bắn cá online miễn phí trong vòng 10 năm kể từ khi ra trường theo hợp đồng ký kết với game bắn cá online miễn phí )

Áp dụng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng học giỏi và đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Có xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình khó khăn;
 • Là học sinh giỏi, có điểm trung bình học lực các môn 3 năm THPT theo tổ hợp xét tuyển: từ 8,0 trở lên.
 • Điểm tổ hợp xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24/30 điểm (không môn nào dưới 7) hoặc điểm thi kỳ thi ĐGNL do ĐHQGHN tổ chức đạt từ 90/150 điểm.
 • Điều kiện duy trì học bổng: Điểm trung bình các kỳ trong suốt quá trình học tại game bắn cá online miễn phí đạt từ 2.8/4.0 trở lên và điểm rèn luyện loại Tốt trở lên (tương đương tiêu chuẩn Học bổng loại Khá, căn cứ Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng học bổng tại Đại học Quốc Gia Hà Nội).​​​​​​

Lưu ý: Sinh viên đăng ký dự tuyển có mong muốn đăng ký nhận tài trợ học phí toàn phần có điều kiện làm đơn theo mẫu tại Phụ lục 14 (trong Đề án tuyển sinh 2023) gửi kèm Hồ sơ đăng ký sơ tuyển

Học bổng tân sinh viên

 • Chỉ tiêu: Mỗi ngành đào tạo 02 suất học bổng gồm 01 suất học bổng Thủ Khoa và 01 suất học bổng Á Khoa;
 • Thời điểm xét: Trước khai giảng năm học mới;
 • Nguyên tắc xét: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu theo các điều kiện xét học bổng trong bảng dưới;
 • Các mức học bổng và điều kiện xét:
STT Loại học bổng Trị giá học bổng Điều kiện xét học bổng
1 Thủ Khoa 30.000.000 VNĐ a. Về học tập
– Học lực 3 năm THPT đạt từ loại giỏi– Điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 25 điểm trở lên (không có điểm dưới 7)
b. Về hạnh kiểm
– Hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt
2 Á Khoa 15.000.000 VNĐ a. Về học tập
– Học lực 3 năm THPT đạt từ loại giỏi– Điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 24 điểm trở lên (không có điểm dưới 6)
b. Về hạnh kiểm
– Hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt

Lưu ý: Trường hợp bằng điểm, tiêu chí phụ xét học bổng theo thứ tự ưu tiên của điểm môn thi Toán, tiếng Anh, nguyện vọng đăng ký xét tuyển và các thành tích hoạt động khác ở bậc THPT.

 • Học bổng theo năm học
 • Tổng quỹ học bổng: 1.200.000.000đ/ năm học
 • Chỉ tiêu học bổng: 15% tổng số sinh viên của 01 khoá
 • Xét học bổng 1 năm 2 lần, sinh viên có thành tích được xét học bổng từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu học bổng đã được phê duyệt.
 • Các mức học bổng và điều kiện:
STT Loại học bổng Trị giá học bổng Điều kiện xét học bổng
1 Xuất sắc 30.000.000 VNĐ a. Về kết quả học tập
– Đối với các khoá đào tạo theo niên chế: Tại học kỳ xét học bổng, kết quả học tập đạt loại xuất sắc (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 3.6/4.0), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.0/10 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b. Về kết quả rèn luyện
– Xếp loại xuất sắc
2 Giỏi 15.000.000 VNĐ a. Về kết quả học tập
– Đối với các khoá đào tạo theo niên chế: Tại học kỳ xét học bổng, kết quả học tập đạt loại giỏi (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 3.2-3.59/4.0), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.0/10 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b. Về kết quả rèn luyện
– Xếp loại tốt trở lên
3 Khá 3.000.000 VNĐ a. Về kết quả học tập
– Đối với các khoá đào tạo theo niên chế: Tại học kỳ xét học bổng, kết quả học tập đạt loại khá (điểm trung bình chung tích luỹ đạt từ 2.8-3.19/4.0), không có điểm thi hoặc kiểm tra dưới 5.0/10 (tính điểm thi/kiểm tra lần thứ nhất).
b. Về kết quả rèn luyện
– Xếp loại khá trở lên