Game bắn cá online miễn phí - Tải ứng dụng và nhận 150K

Thông báo tuyển sinh năm 2022 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) do ĐHQGHN cấp bằng

Được thành lập từ năm 1995, game bắn cá online miễn phí – game bắn cá online miễn phí (Trước là Khoa Quản trị và Kinh doanh – game bắn cá online miễn phí ) là một trường trực thuộc trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Trong 26 năm qua, game bắn cá online miễn phí luôn là thương hiệu có uy tín với các chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ( game bắn cá online miễn phí -MBA) và các chương trình đào tạo liên ngành mới (MET, MAC, HAT, MAS, MNS, DMS) hiện đang được triển khai với sự hợp tác của các trường đại học xếp hạng Top trên Thế giới như: ĐH Queensland (Úc) xếp hạng 47 Thế giới năm 2018, ĐH Công lập New York (Mỹ), Trường Kinh doanh IPAG (Pháp)…

Phù hợp với Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó đã xác định những vấn đề an ninh mới (an ninh phi truyền thống) đang trở thành mối nguy cơ trực tiếp, thường xuyên tới an ninh quốc gia, an ninh cộng đồng và an ninh doanh nghiệp của Việt Nam. Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (Master in Management of Non-traditional Security, MNS) được triển khai nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu bức thiết trong việc nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho lĩnh vực đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng này.

Sau 8 năm triển khai chương trình MNS, trước yêu cầu của việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng “cá thể hóa” và “nhóm hóa”, game bắn cá online miễn phí tiếp tục phát triển chương trình lên một tầm cao mới nhằm đào tạo ra các Thạc sĩ MNS có khả năng nghiên cứu và tác nghiệp chuyên sâu theo từng lĩnh vực an ninh phi truyền thống gồm: Chính sách và chiến lược an ninh phi truyền thống/ An ninh và Phát triển bền vững địa phương/ An ninh kinh tế và an ninh tài chính/ An ninh doanh nghiệp/ Rủi ro thị trường và điều tra thương mại/ An ninh thông tin và An ninh mạng/ An ninh con người và an ninh môi trường/ An ninh hàng không). Đây là một đổi mới sáng tạo có ý nghĩa quan trọng về học thuật và đáp ứng yêu cầu cấp bách của Đảng và Nhà nước về đào tạo nhân lực – nhân tài trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong thực tiễn đa dạng của thế trận an ninh nhân dân, quốc phòng toàn dân, an ninh con người Việt Nam và an ninh của các doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ vào Quy chế đào tạo Thạc sĩ ban hành theo quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014; Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh Sau đại học ban hành theo quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/04/2016; Hướng dẫn tuyển sinh sau đại học năm 2022 số 248/HD-ĐHQGHN ngày 27/01/2022 và Quyết định số 400/QĐ-ĐHQGHN ngày 21/02/2022 của Giám đốc ĐHQGHN về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022, game bắn cá online miễn phí thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) năm 2022 với các thông tin cụ thể như sau:

 1. Thông tin tóm tắt về Chương trình đào tạo:
– Tên chuyên ngành đào tạo: 

Tiếng Việt:

Tiếng Anh:

– Trình độ đào tạo:

– Đơn vị cấp bằng:

– Đơn vị đào tạo:

– Ngôn ngữ giảng dạy:

 

Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống 

Master in Management of Non-traditional Security (MNS)

Thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Đại học Quốc gia Hà Nội

game bắn cá online miễn phí ( game bắn cá online miễn phí )

Tiếng Việt

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 chỉ tiêu
 2. Đối tượng dự tuyển

Đối tượng dự tuyển vào chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS) là các thí sinh:

 • Đáp ứng điều kiện tại mục 7 của thông báo này;
 • Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận;
 • Có đủ sức khỏe để học tập;
 • Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn tại mục 4 của thông báo này.
 1. Đăng kí dự tuyển và nộp hồ sơ:
 • Thí sinh truy cập trên Cổng thông tin Tuyển sinh Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội qua địa chỉ:  và thực hiện đăng ký dự tuyển trực tuyến theo hướng dẫn hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học game bắn cá online miễn phí .
 • Thời gian đăng ký:
 • Đợt 1: 8h00 ngày 22/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022
 • Đợt 2: 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h ngày 30/08/2022
 • Thí sinh sau khi đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp phải nộp đầy đủ hồ sơ (theo quy định tại mục 11 của thông báo này) tại Văn phòng quản trị các chương trình sau đại học ( game bắn cá online miễn phí ) trong thời gian đăng ký dự tuyển.
 1. Thời gian phỏng vấn dự kiến:
 • Đợt 1: từ 26/3/2022 – 07/5/2022
 • Đợt 2: từ 20/8/2022 – 01/10/2022
 1. Thời gian đào tạo:
 • Thời gian đào tạo chính thức: từ 18 đến 24 tháng, học vào sáng và chiều các ngày thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần.
 • Thời hạn đào tạo kéo dài: Không được quá 2 năm sau thời gian đào tạo chính thức.
 1. Điều kiện dự tuyển

    7.1. Điều kiện văn bằng

Ứng viên tốt nghiệp đại học thuộc các hệ đào tạo được đăng ký dự tuyển và chia ra các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

(1)     Nhóm 1: Có bằng đại học ngành phù hợp thuộc nhóm ngành: kinh doanh, quản trị và quản lý, an ninh và trật tự xã hội, quân sự được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung với chương trình gồm 3 học phần (tổng cộng 9 tín chỉ), bao gồm:

+ Tổng quan về phát triển bền vững                                          (3 tín chỉ)

+ Hội nhập toàn cầu và an ninh                                                 (3 tín chỉ)

+ Hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn và an ninh              (3 tín chỉ)

(2)     Nhóm 2: Có bằng đại học các ngành thuộc lĩnh vực: khoa học sự sống, toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật, kiến trúc và xây dựng, sản xuất và chế biến, nông-lâm nghiệp và thủy sản, thú y, môi trường và bảo vệ môi trường, sức khỏe, nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, nghệ thuật, khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, được dự thi sau khi đã có chứng chỉ bổ sung với chương trình gồm 4 học phần (tổng cộng 12 tín chỉ), bao gồm:

+ Tổng quan về khoa học quản trị                                            (3 tín chỉ)

+ Tổng quan về phát triển bền vững                                         (3 tín chỉ)

+ Hội nhập toàn cầu và an ninh                                                 (3 tín chỉ)

+ Hệ thống pháp luật Việt Nam về an toàn và an ninh             (3 tín chỉ)

Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

    7.2. Điều kiện về kinh nghiệm công tác

Người dự tuyển phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến các hoạt động quản lý nhà nước, hành chính, an ninh, kinh tế – xã hội, kinh doanh, ngoại giao, hoặc các hoạt động liên quan tới an ninh phi truyền thống.

    7.3. Điều kiện về ngoại ngữ

Thí sinh dự tuyển phải có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau đây:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (phụ lục 2 và phụ lục 3), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

 1. Hình thức tuyển sinh:

    8.1. Xét tuyển

Dựa trên đối tượng tuyển sinh mang tính đặc thù và chuyên ngành đào tạo liên ngành, game bắn cá online miễn phí tổ chức xét tuyển theo phương thức mới và hiện đại thông qua: đánh giá hồ sơ, phỏng vấn chuyên môn của ứng viên và viết luận.

 • Bước 1: Nhận và thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển theo các yêu cầu của chương trình đào tạo và các quy định của ĐHQGHN. Ứng viên đáp ứng yêu cầu về hồ sơ theo quy định sẽ được thông báo về thời gian phỏng vấn.
 • Bước 2: Kiểm tra năng lực viết luận, đánh giá hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn. Yêu cầu và mục đích của bước này bao gồm:
 • Viết bài luận: Thí sinh được yêu cầu viết một bài luận ngắn trong 30 phút để kiểm tra khả năng viết luận logic bằng tiếng Việt;
 • Đánh giá hồ sơ và phỏng vấn: Hội đồng tiến hành đánh giá hồ sơ; phỏng vấn tuyển sinh (bằng tiếng Việt). Các câu hỏi kiểm tra động cơ, mục đích học tập, kinh nghiệm thực tiễn của thí sinh liên quan tới chuyên ngành dự tuyển, năng lực học tập, nghiên cứu và một số nội dung khác liên quan đến chương trình đào tạo. Trong trường hợp bất khả kháng game bắn cá online miễn phí có thể tổ chức phỏng vấn online (như trong trường hợp đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tăng cường giãn cách xã hội, thiên tai…)

    8.2.  Thang điểm và tiêu chí đánh giá

 • Thang điểm đánh giá tối đa: 100 điểm
 • Điểm tối thiểu để được xét tuyển: 50/100 điểm trong đó điểm viết luận đạt tối thiểu 5/10 điểm
 • Các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau:
 • Năng lực học tập: tối đa 30 điểm

Tiêu chí này đánh giá năng lực học tập của thí sinh thông qua kết quả học tập đã đạt được ở bậc cử nhân. Việc đánh giá và cho điểm dựa trên điểm trung bình chung các học phần ở bậc đào tạo cử nhân.

 • Năng lực ngoại ngữ: tối đa 10 điểm

Tiêu chí này nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) của thí sinh. Việc đánh giá và cho điểm dựa vào các chứng chỉ ngoại ngữ mà thí sinh đã đạt, các khóa đào tạo tiếng Anh hoặc tốt nghiệp đại học ở nước ngoài.

 • Kiểm tra khả năng viết luận của thí sinh: tối đa 10 điểm

Tiêu chí này nhằm đánh giá khả năng viết luận logic của thí sinh.

 • Phỏng vấn: tối đa 40 điểm

Tiêu chí này nhằm đánh giá nhận thức, trình độ, hiểu biết của thí sinh về các vấn đề thuộc hoặc liên quan tới các chuyên ngành đào tạo mà thí sinh dự tuyển; khả năng giao tiếp, hiểu và diễn đạt vấn đề theo yêu cầu; động cơ, mục đích học tập.

 • Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu (nếu có): 10 điểm.

Tiêu chí này nhằm đánh giá về phẩm chất và năng lực của thí sinh thông qua nhận xét của các cá nhân nhà khoa học và chuyên gia đã có thời gian tiếp xúc với thí sinh; thí sinh thuộc diện ưu tiên (nếu có).

    8.3. Thời gian xét tuyển và thông báo kết quả

 • Thời gian xét tuyển: Đợt 1: Trước 08/5/2022 và Đợt 2: Trước 02/10/2022
 • Thời gian thông báo kết quả: Đợt 1: Trước 06/05/2022 và Đợt 2: Trước 04/10/2022

    8.4. Thời gian nhập học và khai giảng

 • Thời gian nhập học: Đợt 1: Trước 27/05/2022 và Đợt 2: Trước 28/10/2022
 • Thời gian khai giảng (dự kiến): Đợt 1: Tháng 7/2022 và Đợt 2: Tháng 12/2022
 1. Học bổ sung kiến thức
 • game bắn cá online miễn phí tổ chức học bổ sung kiến thức và cấp giấy chứng nhận kèm theo bảng điểm cho các thí sinh đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo mục 7.
 • Thời khóa biểu lớp Bổ sung kiến thức sẽ thông báo chi tiết đến thí sinh khi đăng ký.
 1. Kinh phí đào tạo:

   10.1. Học phí toàn khoá

 • Học phí toàn khóa: 135,000,000 đồng/ khóa
 • Học phí được đóng thành các đợt theo qui định và sẽ được thông báo sau khi nhập học.
 • Học viên xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được xin cấp học bổng bán phần và toàn phần.
 • Học phí đã bao gồm toàn bộ chi phí quản trị, chi phí đào tạo, in tập bài giảng và tài liệu, hội thảo, thực hành; chi phí sử dụng cơ sở vật chất, phòng học, điều hòa; dịch vụ teabreak…
 • Học phí không bao gồm lệ phí dự tuyển đầu vào; lệ phí bảo lưu, gia hạn; lệ phí thi lại, học lại (nếu có); lệ phí học Bổ sung kiến thức (nếu có); lệ phí học và thi chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có).

    10.2. Lệ phí đăng kí và xét tuyển năm 2022

 • Lệ phí hồ sơ và đăng ký hồ sơ: 150.000 đồng/thí sinh
 • Lệ phí phỏng vấn và xét tuyển: 1.000.000 đồng/thí sinh.
 • Lệ phí học bổ sung kiến thức: Theo thông báo của Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học và Phòng Kế hoạch Tài chính game bắn cá online miễn phí .
 1. Hồ sơ đăng ký:
A.   Giấy tờ bắt buộc:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) : 01 bản gốc
2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú, thời hạn 6 tháng tính tới ngày dự tuyển (theo mẫu) : 01 bản gốc
3. Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp, thời hạn trong vòng 6 tháng tính tới ngày dự tuyển : 01 bản gốc
4. Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học 

Lưu ý: Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành

: 01 bản sao
5. QĐ tuyển dụng / QĐ bổ nhiệm / HĐLĐ dài hạn / … : 01 bản sao
6. Giấy xác nhận thời gian làm việc tối thiểu 1 năm liên tục của thủ trưởng cơ quan để chứng nhận thâm niên công tác  (theo mẫu) : 01 bản gốc
7. Chứng chỉ ngoại ngữ Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương : 01 bản sao
8. Ảnh chân dung (màu) cỡ 4×6, chụp trong vòng 6 tháng : 04 ảnh
9. Thư giới thiệu của cơ quan/ tổ chức/ doanh nghiệp/ nhà khoa học/ nhà giáo (đối với ứng viên không được cơ quan/ tổ chức cử đi học) (theo mẫu) : 01 bản gốc
B.   Giấy tờ khác:
10. Chứng chỉ hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo chuyên ngành dự thi (đối với ứng viên PHẢI học bổ sung kiến thức) : 01 bản sao
 1. Địa chỉ liên hệ:

game bắn cá online miễn phí ( game bắn cá online miễn phí ), Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 0243.7548456 – Fax: 024.7548455

Văn phòng Quản trị các chương trình Sau đại học

Địa chỉ: Tầng 2, nhà B1, số 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0243 6292 3030  – 096 820 2244

Email: [email protected]/ [email protected]

Chi tiết về Khung chương trình các môn học, Điều kiện dự tuyển, Thang điểm đánh giá,… vui lòng xem tại  chương trình Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (MNS).